top of page

Darbi

Latvia - Future Home for AMLA | Latvija – AMLA nākotnes mītnes vieta
03:55
Finanšu ministrija

Latvia - Future Home for AMLA | Latvija – AMLA nākotnes mītnes vieta

Riga, as the capital of Latvia, is taking an essential step towards hosting the headquarters of AMLA – the new EU Anti-Money Laundering Authority and fully establishing itself as Europe's Financial Compliance Capital. 🎯 To achieve this ambitious goal, Riga is entering a competition along several other European countries and cities. Latvia will be pitched to many a decision maker as the optimal candidate by the Riga Investment and Tourism Agency (RITA) and the Ministry of Finance of the Republic of Latvia in Brussels in November. 📍Latvia has amassed significant and internationally acknowledged experience in the fight against money laundering and terrorist financing by implementing one of Europe's most ambitious flagship financial sector reforms that served as a blueprint for the new EU anti-money laundering framework. Latvia offers an agile and well-coordinated public administration, excellent living standard-cost ratio, respectable and highly skilled financial supervisors, vigorous and internationally acclaimed FIU on top of an advanced compliance culture. Riga has been a vibrant hub for centuries, bringing together those who want to foster international trade, skills, growth, and prosperity. Find out all the strategically significant points in areas where Latvia's capital is the best pick and discover the value our city would bring as AMLA's future home among which: ✅Diverse talent pool ✅Inclusive, innovative and digital environment ✅Superior accessibility and connectivity ✅Vibrant, diverse life with excellent value for money 🗝️Let Riga be the key! Latvia welcomes the establishment of the AMLA and expresses its full commitment to supporting the new agency’s core aims! 👉Get acquainted with the entire project "Latvia - Future Home for AMLA" here: https://www.fm.gov.lv/en/latvia-future-home-amla ------------ Rīga kā Latvijas galvaspilsēta sper būtisku soli ceļā uz AMLA – Eiropas jaunās iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu – galvenās mītnes izvietošanu un pilnvērtīgu nostiprināšanos Eiropas finanšu atbilstības galvaspilsētas statusā. 🎯 Lai sasniegtu šo vērienīgo mērķi, Rīga piedalās konkursā kopā ar vairākām citām Eiropas valstīm un pilsētām. Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūra (RITA) un Latvijas Republikas Finanšu ministrija novembrī Briselē prezentēs Latviju lēmumu pieņēmējiem kā optimālo kandidāti. 📍Latvija ir uzkrājusi nozīmīgu un starptautiski atzītu pieredzi cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, īstenojot vienu no vērienīgākajām Eiropas finanšu sektora galvenajām reformām, kas kalpoja par paraugu jaunajai ES noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmai. Latvija piedāvā elastīgu un labi koordinētu valsts pārvaldi, lielisku dzīves līmeņa un izmaksu attiecību, respektablus un augsti kvalificētus finanšu uzraugus, enerģisku un starptautiski atzītu FID, kā arī attīstītu atbilstības kultūru. Rīga jau gadsimtiem ilgi ir bijusi dinamisks centrs, kas pulcē tos, kuri vēlas veicināt starptautisko tirdzniecību, prasmes, izaugsmi un labklājību. Uzziniet visus stratēģiski nozīmīgos punktus jomās, kurās Latvijas galvaspilsēta ir vislabākā izvēle, un atklājiet vērtību, ko mūsu pilsēta varētu sniegt kā AMLA nākotnes mītnes vieta, tostarp: ✅Daudzveidīgs talantu klāsts ✅Iekļaujoša, inovatīva un digitāla vide ✅Lieliska pieejamība un savienojamība ✅Dinamiska, daudzveidīga dzīve ar lielisku cenas un vērtības attiecību 🗝️Lai Rīga ir atslēga! Latvija atzinīgi vērtē AMLA izveidi un pauž pilnīgu apņemšanos atbalstīt jaunās aģentūras pamatmērķus! 👉Vairāk par projektu “Latvija – AMLA nākotnes mītnes vieta” šeit: https://www.fm.gov.lv/en/latvia-future-home-amla
new logo-03-2.png
new logo-05.png
new logo-02-2.png
new logo-06-2.png
new logo-01-2.png
Pusnakts Shovs-2.jpeg
new logo-09-2.png
new logo-10-2.png
new logo-12-2.png
new logo-13-2.png
Reklāma Zalando   Aprīlis 2023
00:15
Latvia - Future Home for AMLA | Latvija – AMLA nākotnes mītnes vieta
03:55
Riga, as the capital of Latvia, is taking an essential step towards hosting the headquarters of AMLA – the new EU Anti-Money Laundering Authority and fully establishing itself as Europe's Financial Compliance Capital. 🎯 To achieve this ambitious goal, Riga is entering a competition along several other European countries and cities. Latvia will be pitched to many a decision maker as the optimal candidate by the Riga Investment and Tourism Agency (RITA) and the Ministry of Finance of the Republic of Latvia in Brussels in November. 📍Latvia has amassed significant and internationally acknowledged experience in the fight against money laundering and terrorist financing by implementing one of Europe's most ambitious flagship financial sector reforms that served as a blueprint for the new EU anti-money laundering framework. Latvia offers an agile and well-coordinated public administration, excellent living standard-cost ratio, respectable and highly skilled financial supervisors, vigorous and internationally acclaimed FIU on top of an advanced compliance culture. Riga has been a vibrant hub for centuries, bringing together those who want to foster international trade, skills, growth, and prosperity. Find out all the strategically significant points in areas where Latvia's capital is the best pick and discover the value our city would bring as AMLA's future home among which: ✅Diverse talent pool ✅Inclusive, innovative and digital environment ✅Superior accessibility and connectivity ✅Vibrant, diverse life with excellent value for money 🗝️Let Riga be the key! Latvia welcomes the establishment of the AMLA and expresses its full commitment to supporting the new agency’s core aims! 👉Get acquainted with the entire project "Latvia - Future Home for AMLA" here: https://www.fm.gov.lv/en/latvia-future-home-amla ------------ Rīga kā Latvijas galvaspilsēta sper būtisku soli ceļā uz AMLA – Eiropas jaunās iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu – galvenās mītnes izvietošanu un pilnvērtīgu nostiprināšanos Eiropas finanšu atbilstības galvaspilsētas statusā. 🎯 Lai sasniegtu šo vērienīgo mērķi, Rīga piedalās konkursā kopā ar vairākām citām Eiropas valstīm un pilsētām. Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūra (RITA) un Latvijas Republikas Finanšu ministrija novembrī Briselē prezentēs Latviju lēmumu pieņēmējiem kā optimālo kandidāti. 📍Latvija ir uzkrājusi nozīmīgu un starptautiski atzītu pieredzi cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, īstenojot vienu no vērienīgākajām Eiropas finanšu sektora galvenajām reformām, kas kalpoja par paraugu jaunajai ES noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmai. Latvija piedāvā elastīgu un labi koordinētu valsts pārvaldi, lielisku dzīves līmeņa un izmaksu attiecību, respektablus un augsti kvalificētus finanšu uzraugus, enerģisku un starptautiski atzītu FID, kā arī attīstītu atbilstības kultūru. Rīga jau gadsimtiem ilgi ir bijusi dinamisks centrs, kas pulcē tos, kuri vēlas veicināt starptautisko tirdzniecību, prasmes, izaugsmi un labklājību. Uzziniet visus stratēģiski nozīmīgos punktus jomās, kurās Latvijas galvaspilsēta ir vislabākā izvēle, un atklājiet vērtību, ko mūsu pilsēta varētu sniegt kā AMLA nākotnes mītnes vieta, tostarp: ✅Daudzveidīgs talantu klāsts ✅Iekļaujoša, inovatīva un digitāla vide ✅Lieliska pieejamība un savienojamība ✅Dinamiska, daudzveidīga dzīve ar lielisku cenas un vērtības attiecību 🗝️Lai Rīga ir atslēga! Latvija atzinīgi vērtē AMLA izveidi un pauž pilnīgu apņemšanos atbalstīt jaunās aģentūras pamatmērķus! 👉Vairāk par projektu “Latvija – AMLA nākotnes mītnes vieta” šeit: https://www.fm.gov.lv/en/latvia-future-home-amla
Greenest place in Europe: Latvia!
01:06
bottom of page